Moduł VIII

UWAGA! SZCZEGÓLNE ZALECENIA dla pacjentów z małopłytkowością

Pozostawaj w stałej opiece lekarza, najlepiej pracującego w ośrodku hematologicznym, który zna Twoją chorobę, historię, ma dostęp do Twojej dokumentacji i może szybko pomóc Ci w razie nagłego wypadku. Zgłaszaj się na wyznaczone badania kontrolne, informuj lekarza dokładnie o wszelkich objawach i krwawieniach.

 

Informuj lekarzy innych specjalności, u których się leczysz, o małopłytkowości. Informuj o niej również pielęgniarki, rehabilitantów, masażystów i inne osoby, które zajmują się Twoim zdrowiem. W każdej nagłej sytuacji (wypadku, krwotoku, nagłej operacji) zadbaj o to, aby lekarze pogotowia czy oddziału ratunkowego uzyskali informację o Twojej chorobie. Przedyskutuj ze swoim lekarzem prowadzącym, czy nie powinieneś nosić zawsze przy sobie legitymacji z informacją o małopłytkowości.

 

Unikaj leków zawierających aspirynę! Upewnij się u swojego lekarza prowadzącego, jakich preparatów nie możesz przyjmować, a jakie są u Ciebie dozwolone. Większość osób z małopłytkowością nie powinna w ogóle stosować aspiryny (kwasu acetylosalicylowego), preparatów, które ją zawierają, ani jej pochodnych. Do pochodnych aspiryny (czyli tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych) należą popularne środki przeciwbólowe, takie jak np. ibuprofen, ketoprofen, indometacyna. Wszystkie te preparaty upośledzają funkcjonowanie płytek krwi i sprawiają, że gorzej pełnią one swoją rolę w krzepnięciu. Zahamowanie funkcji płytek krwi u osoby z małopłytkowością może doprowadzić do groźnych krwawień. Leki przeciwbólowe, które można stosować to np.: paracetamol, paracetamol z kodeiną, nefopam, tramadol.

 

Unikaj urazów, niebezpiecznych sportów, znacznych wysiłków. Omów z lekarzem prowadzącym, jaki styl życia możesz prowadzić i jakich zagrożeń unikać. Dokładne zalecenia zależą przede wszystkim od Twojego poziomu płytek, wieku, kondycji, wcześniejszego stylu życia, stosowanych leków.

 

Unikaj wstrzyknięć domięśniowych. Przy małej liczbie płytek krwi mogą one powodować powstawanie bolesnych krwiaków. Większość leków można podawać dożylnie lub doustnie, natomiast szczepionki mogą być podawane podskórnie zamiast domięśniowo.

 

Zawsze długo uciśnij miejsce wkłucia dożylnego, pobrania krwi, podania szczepionki lub zastrzyku. Możesz również zastosować zimny okład. Krwiaki po nakłuciach żył są jednym z najczęstszych objawów małopłytkowości.

 

Małopłytkowość nie jest chorobą zakaźną. Osoba dorosła ani dziecko z małopłytkowością nie stanowią żadnego zagrożenia dla otoczenia. Wręcz przeciwnie – otoczenie może być groźne dla nich, jeżeli są w nim narażeni na nadmierne urazy (np. w szkole, w miejscu pracy