Jakie są objawy hemofilii nabytej?

W nabytej hemofilii najbardziej charakterystyczne jest to, że objawy pojawiają się nagle, często bez wyraźnej przyczyny, u osób, u których krzepnięcie było dotychczas prawidłowe. Powstające przeciwciała, zwane również „inhibitorem czynnika VIII”, zaburzają lub znoszą jego działanie w procesie krzepnięcia i powodują ciężkie, a czasem nawet groźne dla życia krwawienia.

Zazwyczaj choroba zaczyna się gwałtownie, poważnym lub zagrażającym życiu krwotokiem, na przykład po zabiegu operacyjnym lub po porodzie, wymagającym zwykle licznych transfuzji. Zdarza się, że chorego zaniepokoją rozległe, bolesne siniaki lub krwiaki, pojawiające się po niewielkich urazach lub samoistnie. Niekiedy pojawiają się krwawienia z nosa, z dróg moczowych, z dróg rodnych u kobiet. Najgroźniejsze w hemofilii nabytej są krwawienia po operacjach i innych inwazyjnych procedurach. Nieleczone lub niewłaściwie leczone mogą doprowadzić nawet do śmierci.