Po skutecznym leczeniu nabytej hemofilii...

Hematolog kończy leczenie, gdy aktywność czynnika VIII wzrośnie do normy, w teście Bethesda nie będzie wykrywany inhibitor, a czas APTT wróci do wartości prawidłowych. Po zakończeniu leczenia chory musi okresowo zgłaszać się na badania kontrolne, ponieważ nabyta hemofilia w około jednej piątej przypadków może nawrócić. Jeżeli osoba, która cierpiała w przeszłości na nabytą hemofilię, zaobserwuje u siebie jakiekolwiek krwawienia albo będzie wymagała zabiegu operacyjnego, powinna zgłosić się pilnie do swojego hematologa.

W niektórych przypadkach hemofilii nabytej po porodzie leczenie nie jest konieczne, ponieważ przeciwciała mogą samoistnie zaniknąć. Wówczas hematolog zaleca jedynie badania kontrolne i obserwuje pacjentkę. Jeżeli jednak dojdzie do poważnych krwawień lub przeciwciała utrzymują się przez bardzo długi czas, rozpoczyna leczenie. Nabyta hemofilia bardzo rzadko nawraca w kolejnych ciążach.

W przypadku nabytej hemofilii niezwiązanej z ciążą lekarz zleci odpowiednie badania diagnostyczne, aby sprawdzić, czy pacjent nie cierpi na jedną z chorób, które mogą ją wywoływać (chorób autoimmunologicznych i nowotworowych) i które mogą wymagać wdrożenia odpowiedniego leczenia specjalistycznego.