Pozytonowa Tomografia Emisyjna

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (ang. Positron emission tomography, PET) jest techniką obrazowania, w której (zamiast jak w tomografii komputerowej – zewnętrznego źródła promieniowania rentgenowskiego lub radioaktywnego) rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów (anty-elektronów). Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi beta plus. Substancja ta zawiera krótko żyjące izotopy promieniotwórcze, dzięki czemu większość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem. Niestety wiąże się także z koniecznością uruchomienia cyklotronu w pobliżu (krótki czas życia izotopów to także krótki maksymalny czas ich transportu) co znacząco podnosi koszty.
PET stosuje się w medycynie nuklearnej głównie przy badaniach mózgu, serca, stanów zapalnych niejasnego pochodzenia oraz nowotworów.Umożliwia wczesną diagnozę choroby Huntingtona. Zastosowanie PET wpłynęło na znaczne poszerzenie wiedzy o etiologii i przebiegu w przypadku choroby Alzheimera, Parkinsona czy różnych postaci schizofrenii.
Dzięki diagnostyce PET istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoznania nowotworów (w około 90% badanych przypadków). Takiego wyniku nie daje się osiągnąć przy pomocy żadnej innej techniki obrazowania. PET daje także możliwość kontroli efektów terapeutycznych w trakcie leczenia chorób nowotworowych, np. za pomocą chemioterapii.

                            
Schemat działania PET                                          Obraz mózgu wykonany metodą PET


              
Glejak zdiagnozowany metodą PET
 
Przed badaniem pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni znacznik - FDG (zazwyczaj jest to glukoza związana z izotopem fluoru – związek bardzo szybko rozkładający się w organizmie, dzięki czemu badanie jest nieszkodliwe, a dawka promieniowania bezpieczna dla pacjenta), który wraz z krwią rozprowadzany jest po całym ciele.Po podaniu FDG pacjent przez pewien czas wygodnie odpoczywa w fotelu, aby znacznik został wchłonięty przez komórki.
Zmagazynowane w komórkach FDG podczas badania wykrywane jest przez  czuły skaner PET-CT. Dzięki zastosowaniu izotopów fluoru można obserwować, jakim zmianom podlega glukoza w organizmie. Ponieważ komórki chore przetwarzają glukozę inaczej niż zdrowe, dzięki urządzeniu PET-CT możliwe jest uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórki lub grupy komórek, nawet, jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek. Pozwala to na bardzo dokładną identyfikację i określenie położenia nawet niewielkich zmian nowotworowych. Badanie całego ciała trwa około 20 minut, jednak z powodu ograniczonej dostępności i szybkiego rozpadu izotopu dziennie można przebadać 7-8 osób.

W Polsce do tej pory istnieje sześć działających ośrodków PET/CT w Bydgoszczy, Gliwicach, Warszawie, Wrocławiu, w Kielcach i w Poznaniu. Niedługo także i Gdańsk doczeka się urządzenia PET.
W 2005 w ramach "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" Rząd zatwierdził program budowy kilku dodatkowych ośrodków PET-CT w Polsce jednakże ze względów finansowych wykonanie tego planu zostało zawieszone. W listopadzie 2006 roku wytypowanych zostało 8 ośrodków medycznych w Polsce, w których planowane jest z zainstalowanie urządzeń PET lub nowocześniejszych PET-CT. W styczniu 2008 roku uruchomiono urządzenie PET w Warszawie, w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów. W maju 2008 roku zostało również uruchomione urządzenie PET w Poznaniu, w szpitalu HCP.

PRZYGOTOWANIE DO  BADANIA
  • Na 24 godziny przed badaniem nie należy wykonywać ćwiczeń fizycznych, pić alkoholu i napojów zawierających kofeinę (np. kawy, coli, herbaty itp.). Jest to bardzo ważne gdyż czynniki te mają znaczny wpływ na dokładność wyników badania.
  • Na 6 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od jedzenia i picia z wyjątkiem czystej wody.
  • Jeżeli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub chorujesz na cukrzycę skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym . Otrzymasz dodatkowe instrukcje postępowania
  • przed przybyciem wypić około 0,5 litra czystej niegazowanej wody mineralnej (mocz oddajemy normalnie).
 
PRZECIWWSKAZANIEM  jest ciąża.