Scyntygrafia

Scyntygrafia - obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu farmaceutyków znakowanych radioaktywnymi izotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia.
Podstawą tej techniki jest zachowanie się niektórych farmaceutyków w organizmie. Stosowane w śladowych koncentracjach pełnią rolę środka transportowego dla użytego izotopu. Znakowany farmaceutyk wędruje normalnymi fizjologicznymi drogami transportowymi i "gromadzi" się w narządzie, który ma zostać zbadany. Radioizotop emituje Promieniowanie jonizujące (najczęściej gamma), które dzięki wysokiej energii (optimum 100 - 450 keV) przenika z organizmu pacjenta na zewnątrz jego ciała, gdzie zostaje rejestrowane przez gammakamerę.
Gammakamera połączona z komputerem rejestruje informację w postaci cyfrowej i dopiero po zakończeniu ujęcia lub badania generuje obraz przedstawiający rozkład kumulacji w organizmie. Scyntygrafia umożliwia ocenę morfologiczną (położenie, wielkość, kształt, strukturę) i funkcjonalną (klirens, przepływ, zdolność gromadzenia - w przypadku np. jodu w tarczycy) narządu.
 

Scyntygram kośca młodej kobiety.
 
Scyntygrafię wykorzystuje się najczęściej, aby:
  • Sprawdzić, czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów
  • Przekonać się, jak wygląda przepływ krwi w mięśniu sercowym
  • Zbadać mózgowy przepływ krwi oraz krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego
  • Zbadać czynność nerek
  • Określić, czy nie doszło do zaburzeń krążenia płucnego
  • Zdiagnozować pracę wątroby, żołądka i dwunastnicy
  • Poszukać ognisk zapalnych w całym ciele
  • Określić charakter guzów tarczycy i zlokalizować powiększone przytarczyce
 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

·         w większości scyntygrafia nie wymaga specjalnego przygotowania ( z wyjątkiem scyntygrafii nerek i serca)
·         w przypadku scyntygrafii nerek  przed badaniem należy pić dużo płynów,
·         na scyntygrafię serca należy przyjść na czczo, przed badaniem nie pić  kawy i mocnej herbaty,nie zażywać leków działających na układ krążenia

PRZECIWWSKAZANIA:
·         ciąża
·         karmienie piersią