Sonomammografia

Sonomammografia: badanie USG piersi , metoda wspomagająca i uzupełniające mammografię, podstawowa metoda diagnostyki nowotworów piersi u młodych kobiet. Jest badaniem subiektywnym, uzależnionym od doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie, jakości aparatu i budowy gruczołu piersiowego. Sonomammografia jest decydująca w odróżnieniu zmian litych od torbielowatych.
 
 
Nie wymaga specjalnego przygotowania.
 
Do wskazań do USG sutka (piersi) należą: 

1. Przeciwwskazania lub brak możliwości wykonania mammografii.
2. Radiologicznie "gęsty" sutek.
3. Uzupełniająco (np. w rozbieżnościach między kliniką a mammografią).
4. Sutek wydzielający.
5. Mastodynia.
6. Ocena przebiegu leczenia oraz kontrola pooperacyjna.
7. Kontrola po leczeniu napromienianiem.
8. Stan po implantacji protezy.
9. Wykonanie biopsji celowanej.
10. Świadomy wybór metody diagnostycznej przez pacjenta.

Przeciwwskazań brak.