Tomografia Rezonansu Magnetycznego; Obrazowanie rezonansu magnetycznego

Tomografia Rezonansu Magnetycznego; Obrazowanie rezonansu magnetycznego (ang. MRI – magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka. Ma ogromne zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z technik tomografii, która służy diagnostyce i ukazaniu prawidłowości, bądź nieprawidłowości w zakresie tkanek i narządów. Metoda ta jest również z powodzeniem wykorzystywana w badaniach naukowych wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania danych anatomicznych żyjącego człowieka.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/thumb/5/5e/Skan_MRI_ludzkiego_m%C3%B3zgu.png/180px-Skan_MRI_ludzkiego_m%C3%B3zgu.png      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/FMRI.jpg/180px-FMRI.jpg
Przekrój w sekwencji T1 MRI             Skan fMRI przedstawiający  obszary zaktywowane
                                                                na pomarańczowe, w tym pierwotną korę wzrokową
                                                                ( V1, BA17).


W badaniu wykorzystuje się właściwości  magnetyczne atomów . W odróżnieniu od tomografii komputerowej , w metodzie rezonansu  nie stosuje się promieniowania rentgenowskiego.  Po umieszczeniu pacjenta w tunelu aparatury, wytwarzane jest silne pole magnetyczne które uporządkowuje osie obrotu atomów. Następnie  ( zmiennym polem elektromagnetycznym)  wzbudza się rezonans jąder w wyniku czego jądra atomów  tkanek ludzkich wysyłają sygnały elektryczne . Intensywność tych sygnałów zależy od rodzaju tkanki.  Otrzymane dane są przetwarzane przez komputer.
Metoda rezonansu magnetycznego  dominuje  w diagnostyce nowotworów głowy i szyji .  Ze względu na wysoką kontrastowość jest też  wykorzystywane  zamiast TK w  badaniach nowotworów jamy brzusznej i miednicy.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
 
MR nie wymaga szczególnego przygotowania pacjenta ( nie trzeba być na czczo, nie powoduje reakcji biologicznych, nie uzależnione od przyjmowanych leków)
 
Przeciwwskazania !!!
 
·         Wszczepiony rozrusznik serca  (pole magnetyczne może spowodować zakłócenie pracy rozrusznika, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta)
·         Wszczepione neurostymulatory ( np. neurosyumulator słuchowy)
·         Wkładka wewnątrzmaciczna (antykoncepcyjna) – jeśli jest z miedzi to nie przeszkadza.
·         Ostrożność należy zachować w stosunku do osób, które z powodu przebytego urazu, lub pracy w szkodliwych warunkach, mogą mieć metaliczne ciała obce np. opiłki żelaza, przede wszystkim w obrębie oczodołów. Pole magnetyczne może spowodować przemieszczenie ciała obcego i uszkodzenie gałki ocznej. W przypadku podejrzenia obecności ciała obcego wskazana jest przed badaniem MR konsultacja okulistyczna i wykonanie zdjęć rentgenowskich.
·         Obecność sztucznej zastawki serca ( przeciwskazanie wzgledne)
·         Obecność implantów ortopedycznych tj.protezy ortopedyczne, śruby , stabilizatory itp.